تبلیغات
یاران نور - وقایع روز عاشورا
 
یاران نور
 
 

چهارشنبه 9 دی 1388 :: نویسنده : پرواز

وقایع روز عاشورا

این روز، پر آوازه ترین روزهاى سال و خاطره آمیزترین تاریخ بشرى است . دراین روز بزرگ ، پاى مردى ، فداكارى و سربلندى گروه اندكى از انسان هاى به خدا پیوسته و در برابر ده ها هزار مردان جنگى و جنایت پیشه به نمایش ‍ درآمد. این روز، روز فداكارى امام حسین علیه السلام و یاران باوفاى وى مى باشد و تا ابد به آنان تعلق خواهد داشت .

در این روز، حوادث و رویدادهاى مهمى در سرزمین كربلا به وقوع پیوست كه براى همیشه در تاریخ انسان ها ثبت و درج خواهد ماند.در این جا به طور گذرا به اهم رویدادهاى روز عاشورا مى پردازیم:

الف - قبل از شهادت امام حسین علیه‌السلام:


1 - تنظیم سپاه:
امام حسین علیه السلام پس از نماز صبح ، سپاه خویش را كه متشكل از 32 تن سواره و 40 تن پیاده بودند، به سه دسته تقسیم كرد. دسته اول را در بخش میمنه ، دسته دوم را در بخش میسره و دسته اى را میان آن دو قرار داد. فرماندهى بخش میمنه را به ((زهیر بن قین )) و فرماندهى بخش میسره را به ((حبیب بن مظاهر)) واگذار كرد و خود در وسط دو سپاه مستقر شد و بیرق سپاه را به برادرش عباس بن على علیه السلام معروف به قمر بنى هاشم سپرد و خیمه ها را در پشت سر قرار داد. عمر بن سعد نیز سپاهیان جنایت پیشه خود را به چند گروه تقسیم كرد. وى ، فرماندهى بخش میمنه را به عمر بن حجاج ، فرماندهى بخش میسره را به شمر بن ذى الجوشن ، فرماندهى سواره نظام را به عروه بن قیس و فرماندهى پیاده نظام را به شبث بن ربعى واگذار كرد. وى بیرق ، ننگین سپاه خود را به غلامش ((درید)) سپرد. دو سپاه در برابر یك دیگر صف آرایى كرده و براى آغاز نبرد سرنوشت ساز، لحظه شمارى مى كردند.
2 - اندرزهاى پیش از نبرد
امام حسین علیه السلام براى پیش گیرى از نبرد و خون ریزى نیروهاى دو طرف ، تلاش زیادى به عمل آورد و از هر راه ممكن مى خواست از كشتار مسلمانان جلوگیرى نماید و خون كسى بر زمین نریزد. ولى دشمن كه مغرور از كثرت سپاه خود و قلت یاران امام علیه السلام بود، به هیچ صراطى مستقیم نبود و به هیچ پیشنهادى پاسخ مثبت و كار ساز نمى داند و خواهان تعیین تكلیف از راه نبرد و خون ریزى بود. امام حسین علیه السلام در روز عاشورا، برخى از یاران خود را به نزد سپاه دشمن فرستاد تا با آنان گفت و گو كرده و با بیان حقایق و واقعیت ها، آنان را از شرارت و جنایت منصرف كنند. آن حضرت ، خود نیز بارها براى اندرز سپاه كفر پیشه دشمن ، پا پیش نهاد و با بیان خطبه هایى روشن گر، آنان را به حفظ آرامش و عدم خون ریزى دعوت كرد و از جنگ و مبارزه بازداشت . (1) ولى جز تعدادى اندك كه از خواب غفلت بیدار شده و حقیقت را دریافتند و به سپاه آن حضرت پیوستند، بقیه آنان در ضلالت و گمراهى خویش باقى مانده و بر آغاز جنگ اصرار مى كردند.
3 - پشیمانى حر بن یزید
حر بن یزید تمیمى كه از فرماندهان جنگاور و دلیر عمر بن سعد بود و همو بود كه در وهله نخست ، راه را بر امام حسین علیه السلام بست و او را به اجبار و اكراه به كربلا رهسپار گردانید گردانید: وقتى بزرگوارى امام حسین علیه السلام و حقیقت خواهى وى را ملاحظه كرد و از سوى دیگر شاهد نیت هاى پلید عمر بن سعد و لشكریان عبیدالله بن زیاد و جنایت ها و ستم كارى هاى آنان بود، از خواب غفلت و دنیاطلبى بیدار شد و در خود احساس نگرانى و ندامت نمود و در وى دگرگونى شگفتى به وجود آمد. به طورى كه یكباره سپاه كفر پیشه عمر بن سعد را ترك و به سوى خیمه گاه امام حسین علیه السلام رهسپار شد. حر به نزد امام حسین علیه السلام رفت و از آن حضرت در خواست عفو و بخشش نمود و از كردار و رفتارهاى پیشین خود اظهار پشیمانى كرد. امام حسین علیه السلام با مهربانى تمام حر بن یزید را پذیرفت و از وى استقبال كرد و با رفتار خود موجب تقویت ایمان حر گردید.حر براى روشن گرى سپاه دشمن به سوى آنان برگشت و با معرفى خود و چگونگى هدایت یافتنش ، آنان را به راه خیر و سعادت و پیوستن به سپاه حقیقت جوى امام حسین علیه السلام دعوت كرد. (2) دشمنان كه از ملحق شدن حر به امام حسین علیه السلام بسیار نگران و ملتهب شده بودند، وى را سنگباران و تیر باران كرده و از نزدیك شدنش به نیروهاى خود بازداشتند. حر به ناچار به سوى خیمه گاه امام حسین علیه السلام برگشت . پیوستن حر به سپاه امام حسین علیه السلام و سخنرانى وى براى سپاه عمر بن سعد در دفاع از امام حسین علیه السلام ، براى عمر بن سعد و دیگر جنگ افروزان دشمن بسیار گران و نگران كننده بود و تاثیر زیادى در نیروهاى دشمن به وجود آورد.
4 - هجوم سراسرى
سپاه دشمن كه از پیوستن حر و چند نفر دیگر به سپاه امام حسین علیه السلام احساس خطر و ریزش نیرو كرده و ادامه این وضعیت را به زیان خود مى دید، فرمان حمله را صادر كرد. عمر بن سعد با رها كردن تیرى به سوى سپاهیان امام حسین علیه السلام جنگ را به طور رسمى آغاز و سپاهیان نگون بخت خود را به نبرد و تهاجم ترغیب و تشویق كرد.در اندك مدتى دو سپاه به یكدیگر نزدیك شده و با ابزارهاى جنگى آن روز به نبرد پرداختند. در این نبرد، شگفتى تاریخ به وقوع پیوست و معادلات نظامى در هم ریخت ، و آن ، دفاع یك سپاه كمتر از صد نفر كه برخى از آنان را نوجوانان و یا كهن سالان و سالخوردگان تشكیل مى دادند، در برابر یك سپاه چند ده هزار نفرى بود. این سپاه اندك ، با دلاورى و دلیرى تمام از حیثیت و موجودیت خویش و اعتقادات و اصول مذهبى و سیاسى خود دفاع و پاسدارى نموده و مغلوب دشمن نشدند. هر یك از یاران امام حسین علیه السلام با ده ها تن از نیروهاى دشمن به نبرد نابرابر و تن به تن پرداخت ولى هیچ گونه سستى و تردیدى در وى ملاحظه نمى شد و این روحیه بالاى رزمى اعتقادى براى دشمن ، سنگین و كمر شكن بود. یاران امام حسین علیه السلام با سرافرازى ، به شرف شهادت نایل شده و یا با ادامه دلاورى ، دشمن را مستاصل و زمین گیر نمودند.تصور دشمن در آغاز بر این بود كه سپاه كم عده امام حسین علیه السلام در لحظات نخستین هجوم سراسرى ، نابود شده و از هستى ساقط مى شوند و غائله كربلا به راحتى پایان مى پذیرد، ولى پس از درگیر شدن با آنان ، تازه فهمیدند كه با كوهى استوار از ایمان و عقیده روبرو شدند و از میان بردن آنان ، كار آسانى نیست .یاران امام حسین علیه السلام از بامداد تا عصر عاشورا نبرد را ادامه داده و تا آخرین قطره هاى خون خود از قیام امام حسین علیه السلام پاسدارى كردند.محدث قمى از محمد بن ابى طالب موسوى روایت كرده است كه در این نبرد، پنجاه تن از یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند.(3)
5 - نبرد انفرادى
دشمن كه از نبرد سراسرى و تهاجمى ، نتیجه اى نگرفته بود، به تدریج به سوى نبرد انفرادى روى آورد. زیرا اگر چه سپاه عمر بن سعد جملگى براى نبرد با امام حسین علیه السلام آمده بودند، ولى در میان آنان مردان زیادى بودند كه جنگ با فرزند زاده رسول خدا صلى الله علیه و آله را روا نداشته و به اكراه و اجبار در سپاه عمر بن سعد قرار گرفته و بودند. بدین جهت در كار نبرد عمومى و هجوم سراسرى تعلل نمى ورزیدند و عمر بن سعد را در رسیدن به مقاصد پلیدش ناكام گذاشته بودند.گفتنى است كه روى كرد به نبرد انفرادى ، براى سپاه كم تعداد امام حسین علیه السلام نیز خوش آیند و پسندیده تر بود. زیرا در این صورت هر یك از یاران امام علیه السلام مى توانست با چندین نفر از سپاه بى انگیزه دشمن نبرد كند و دشمن را در موضع انفعالى قرار دهد. همین امر باعث طولانى تر شدن مبارزات گردید. یاران امام حسین علیه السلام یكى از دیگرى با انگیزه ایمان و اعتقاد، از آن حضرت اجازه رزم گرفته و وارد صحنه مى شدند و سرانجام شرافتمندانه جام شهادت را سر مى كشیدند. تعدادى از یاران امام علیه السلام تا پیش از ظهر عاشورا به همین نحو به شهادت رسیدند.
6 - نماز ظهر عاشورا
به هنگام ظهر، یكى از یاران امام علیه السلام به نام ابوثمامه صیداوى ، آن حضرت را متوجه وقت نماز ظهر كرد. امام حسین علیه السلام كه به نماز اهمیت ویژه اى مى داد، دستور داد كه جنگ را متوقف كرده و همگى به نماز پردازند.پیشنهاد امام حسین علیه السلام مورد موافقت دشمن قرار نگرفت و آنان هم چنان به نبرد خود ادامه مى دادند. امام حسین به ناچار، یكطرفه جنگ را متوقف كرد و با یاران اندك خود نماز ظهر را به صورت نماز خوف (نماز ویژه زمان جنگ ) به جاى آورد. یاران آن حضرت دو دسته شده ، دسته اى به نماز امام علیه السلام اقتدا كرده و دسته اى دفاع مى نمودند. اما دشمنان هیچ گونه ترحمى به امام علیه السلام و نمازگزاران نكرده و با رها كردن تیر، آنان را هدف قرار مى دادند. برخى از مدافعان امام حسین علیه السلام ، دشمن را از اطراف نماز گزاران پراكنده كرده و برخى دیگر خود را سپر تیرها قرار داده و مانع رسیدن آنها به وجود امام حسین علیه السلام مى شدند. سعید بن عبدالله حنفى ، از جمله آنانى بود كه خود را سپر امام علیه السلام قرار داد. وى هر تیرى كه به جانب امام حسین علیه السلام مى آمد، خود را سپر آن مى كرد و آن قدر در این راه ایستادگى كرد تا نماز امام علیه السلام به پایان رسید. در آن هنگام به زمین افتاد و به شرف شهادت نایل آمد. علاوه بر زخم شمشیر و نیزه ، از بدن این شهید دلاور، تعداد سیزده چوبه تیر یافتند.(4)
7 - شهادت سایر یاران
پس از نماز، یاران امام حسین علیه السلام روحیه رزمى تازه اى یافته و به سوى دشمن هجوم آوردند. تمام یاران امام علیه السلام ، از جمله جوانان برومند بنى هاشم و فرزندان ، برادران ، برادرزادگان ، خواهر زادگان و عموزادگان آن حضرت به جهاد و دفاع پرداخته و به شهادت رسیدند.نبرد دلاور مردانى چون زهیر بن قین ، نافع بن هلال ، مسلم بن عوسجه ، حبیب بن مظاهر، حر بن یزید و بریر بن خضیر از میان یاران امام حسین علیه السلام و شیرمردانى چون على اكبر علیه السلام ، عباس بن على علیه السلام ، قاسم بن حسین علیه السلام و عبدالله بن مسلم علیه السلام از جوانان بنى هاشم به یاد ماندنى و فراموش نشدنى است .نبرد هر یك از آنان ، لرزه اى در اركان سپاه كفر به وجود آورد و شهادت آنان تاثیر شكننده اى در وجود مبارك امام حسین علیه السلام پدید آورد.به طورى كه آن حضرت هنگامى كه تنها شد و یك تنه با دشمن نبرد مى كرد، به یاد یاران شهید خود مى افتاد و گاهى به سوى آنان نظرى مى افكند و آنان را یارى مى طلبید و مى فرمود: اى عباس ، اى على اكبر، اى قاسم ، اى زهیر، اى حر كجایید؟
8 - مبارزه و شهادت امام حسین علیه السلام
امام حسین علیه السلام پس از آن كه همه یاران خود را از دست داد، بانوان عصمت پناه را در خیمه اى گرد آورد و آنان را تسلى و دلدارى داد و به صبر و شكیبایى سفارش نمود و با قلبى شكسته از آنان خداحافظى كرد.آن حضرت ، فرزندش امام زین العابدین علیه السلام را كه در بیمارى سختى به سر مى برد، جانشین خویش قرار داد و با او نیز وداع كرد و آماده نبرد با دشمن گردید. امام حسین علیه السلام به تنهایى ، ساعاتى چند با دشمن مبارزه كرد و به هر طرف حمله مى كرد گروهى را به هلاكت مى رسانید.هرگاه براى آن حضرت فرصتى به دست مى آمد، به خیمه ها بر مى گشت و با حضور خود، كودكان و زنان بى پناه را تسلى مى داد و بار دیگر با آنان خداحافظى مى كرد. شاید مقصود آن حضرت از تردد میان خیمه و میدان نبرد، براى آمادگى بیشتر بازماندگانش براى پذیرش شهادت آن حضرت بود. در یكى از خداحافظى ها، فرزند شیرخوار خود را جهت سیراب كردنش به سوى دشمن آورد و از آنها تقاضاى آب براى فرزند شیرخوار خود كرد، ولى سپاه سنگ دل عمر بن سعد به فرزند شش ماهه او رحم نكرد و با هدف تیر قرار دادنش ، وى را در آغوش پدر غرقه به خون كرد.امام حسین علیه السلام بدن غرقه به خون على اصغر علیه السلام را به خیمه برگرداند و بار دیگر به مبارزه پرداخت . آن حضرت ، زخم هاى فراوانى را در میدان مبارزه متحمل شد، تا آن كه بر اثر كثرت جراحات به زمین افتاد.در آن حال نیز دشمنان رهایش نكرده و با ابزارهاى گوناگون ، از جمله تیر، نیزه ، شمشیر و سنگ بر بدنش ضرباتى وارد آوردند.سرانجام ، آن حضرت تاب و توان از كف داد و بر خاك گرم كربلا بر زمین افتاد و آماده مهمانى خدا گردید.شمر بن ذى الجوشن ، با قساوت تمام به سوى بدن خونین آن حضرت رفت ، در حالى كه رمقى در بدن شریفش بود، سر مباركش را از قفا جدا كرد و سر بریده را به خولى اصبحى تحویل داد تا به نزد عمر بن سعد منتقل كند.

ب - پس از شهادت امام حسین علیه السلام:


دشمنان اهل بیت پس از شهادت جان سوز امام حسین علیه السلام و یارانش ، دست از جنایات خویش برنداشتند، بلكه در این روز غم آلود جنایت هاى دیگرى مرتكب شدند كه به اختصار بیان مى كنیم :
1 - غارت خیمه ها
سپاه عمر بن سعد، به ویژه دسته نابكار شمر، پس از شهادت امام حسین علیه السلام به خیمه هاى آن حضرت یورش برده و خیمه ها را غارت كردند و چهارپایان ، لباس ها، صندوق ها، اسلحه ها و خوراكى ها را به یغما بردند. آنان ، حتى حریم اهل بیت علیه السلام را مراعات نكردند و زیور و لباس هاى زنان را از آن ها ستاندند، به طورى كه زنان اهل بیت علیه السلام به عمر بن سعد پناهنده شده و از شدت جنایت كارى شمر و گروه نابكارش ‍ شكایت كردند و عمر بن سعد به ظاهر، دستور داد كه از غارت خیمه ها دست بردارند.( 5) از حمید بن مسلم روایت شد: به اتفاق شمر بن ذى الجوشن و گروهى از پیادگان ، از خیمه ها گذشتیم تا به على بن الحسین علیه السلام رسیدیم كه از شدت بیمارى از هوش رفته بود. همراهان شمر گفتند: كه این بیمار را هم بكشیم ؟من گفتم : سبحان الله چه بى رحم مردمید شما. آیا این كودك ناتوان را هم مى خواهید بكشید؟ همین بیمارى كه بر او عارض شده ، او را كافى است . به هر طریقى بود آنان را از كشتن على بن الحسین علیه السلام بازداشتم ، ولى آن بى رحم ها پوستى را كه آن حضرت بر آن خفته بود بكشیدند و به یغما بردند.(6)
2 - آتش زدن خیمه ها
شمنان پس از غارت خیمه ها و به یغما بردن دارایى ها و اشیاى موجود بازماندگان ، خیمه ها را به آتش كشیدند. در این هنگام ، كودكان و زنان بى سرپرست ، از خیمه ها بیرون آمده و به بیابان هاى اطراف گریختند.راوى گفت : پس از غارت خیمه ها، آن ها را آتش زدند و بانوان مكرمات با سر و پاى برهنه در حالى كه لباس هاى ایشان را ربوده بودند، از خیمه ها بیرون ریختند و صدا به شیون و گریه بلند نمودند و در حال خوارى به اسیرى رفتند.( 7)
3 - تاختن اسب بر پیكر شهیدان
عمر بن سعد خطاب به سپاه خود گفت : چه كسانى آمادگى تاختن اسب بر كشتگان را دارند؟ ده نفر از آنان اعلام آمادگى كردند كه از آن جمله بودند: اسحاق بن حیاة حضرمى ، احبش بن مرثد و اسید بن مالك .این عده پس از نعل بندى اسبان خویش بر پیكر شهیدان كربلا، از جمله اباعبدالله الحسین علیه السلام اسب تاختند و پیكرهاى پر از جراحت و بى سر شهیدان را در هم شكستند.(8) این گروه نابكار وقتى برگشتند، در نزد عبیدالله بن زیاد براى گرفتن جایزه خیانت و جنایت خویش ، از كار خود چنین تعریف كردند: نحن رضضنا الصدر بعد الظهر بكل یعبوب شدید الاسر؛ ما كسانیم كه بر بدن حسین و یارانش اسب راندیم به حدى كه استخوانهاى سینه آنان را در زیر سم ستوران چون آرد نرم كردیم !عبیدالله بن زیاد، اعتنایى به آن ها نكرد و دستور داد كه جایزه اندكى به آنها بدهند. این عده پس از قیام مختار بن ابى عبیده ثقفى (در سال 66 ه .ق در كوفه به سزاى اعمالشان رسیدند. به دستور مختار دست و پاى آنان را با میخ ‌هاى آهنین بر زمین كوبیدند و بر بدنشان آن قدر اسب دوانیدند كه پیش ‍ از هلاكت شدنشان اعضا و اجزاى بدنشان از هم جدا شد.(9)
4 - ارسال سر مقدس امام حسین علیه السلام به كوفه
عمر بن سعد در عصر عاشورا براى خوش خدمتى بیش تر و اعلام وفادارى به عبیدالله بن زیاد و خاندان بنى امیه ، دستور داد سر بریده امام حسین علیه السلام را با شتاب به كوفه ببرند و عبیدالله بن زیاد را از پایان یافتن غائله كربلا با خبر گردانند.
ماموریت رساندن سر مقدس اباعبدالله الحسین علیه السلام با خولى بن یزید اصبحى و حمید بن مسلم بود. آنان شب به كوفه رسیدند. در آن هنگام دارالاماره نیز بسته بود. به همین جهت شب را در خانه خویش گذرانده و بامداد روز یازدهم سر مقدس امام حسین علیه السلام را نزد عبید الله بردند.
سرهاى دیگر شهیدان را پس از بریدن و شست و شو دادن ، میان سركردگان جنایت كار تقسیم كردند تا نزد عبیدالله برده و پاداش بگیرند و بدین وسیله به وى نزدیك شوند.(10)

پی نوشت :


1- لهوف سید طاووس ، ص 114.
2- الارشاد، ص 451.
3- منتهى الامال ، ج 1، ص 349.
4- همان ، ص 362.
5- الارشاد، ص 468.
6- منتهى الامال ، ج 1، ص 399.
7- لهوف سید بن طاووس ، ص 150.
8- الارشاد، ص 469 و معالم المدرستین ، ج 3، ص 169.
9- ماهیت قیام مختار، ص 456.
10- نك : الارشاد، ص 470 ؛ معالم المدرستین ، ج 3، ص 173 و منتهى الامال ، ج 1، ص 401.


منبع: کتاب روز شمار تاریخ اسلام

نوع مطلب : مفاهیم قرآنی و مذهبی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 9 مهر 1397 07:33 ب.ظ

Seriously quite a lot of beneficial information!
5 mg cialis coupon printable cialis kaufen cialis 20mg preis cf cialis generico postepay cialis rezeptfrei sterreich cialis price in bangalore cialis prices generic cialis review uk cialis mit grapefruitsaft cialis 5 effetti collaterali
یکشنبه 1 مهر 1397 04:39 ب.ظ

Nicely put, With thanks!
canada vagra canada online pharmacies legitimate canadian online pharmacy trust pharmacy canadian drugs for sale on internet candida viagra aarp recommended canadian pharmacies canada drug canadian pharmaceuticals canadian pharmaceuticals online
چهارشنبه 28 شهریور 1397 01:02 ب.ظ

Thanks a lot. I like it!
we recommend cialis info cialis coupon cialis generic american pharmacy cialis cialis online nederland cialis lowest price cialis generico click here take cialis cialis coupons printable costo in farmacia cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:13 ق.ظ

You actually expressed this superbly!
online order for viagra tadalafil where to order viagra online buy viagra online safe buy viagra online uk next day delivery viagra nz buy generic viagra pharmacy buy sildenafil online uk buy generic viagra online without prescription where to buy viagra over the counter
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:39 ق.ظ

You actually expressed that very well.
we choice free trial of cialis tadalafil wow look it cialis mexico cialis en mexico precio cialis generico in farmacia acquisto online cialis cialis rckenschmerzen cialis generique cialis generika buy cheap cialis in uk
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:11 ب.ظ

You actually said this superbly.
cialis prices we choice cialis pfizer india cialis generic cialis per paypa cialis pills price each cialis 30 day trial coupon cialis tablets australia cialis canadian drugs cialis para que sirve cialis for daily use
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:07 ق.ظ

You've made your position extremely clearly!.
buy cheap viagra generic online generic sildenafil buy viagra online paypal getting viagra viagra with prescription online order cheap viagra online online pharmacy usa buy viagra canada viagra to buy order viagra online cheap
شنبه 18 فروردین 1397 02:23 ق.ظ

Nicely put, Thank you!
click here to buy cialis online prescriptions cialis how do cialis pills work viagra vs cialis cialis preise schweiz cost of cialis cvs cialis 50 mg soft tab cialis generique 5 mg cialis kaufen cialis patentablauf in deutschland
شنبه 4 فروردین 1397 12:22 ق.ظ

Amazing many of great info.
cialis in sconto cialis 5 mg interactions for cialis we choice free trial of cialis cialis tadalafil online we recommend cialis info dosagem ideal cialis buy cialis sample pack cialis dosage we choice cialis uk
یکشنبه 6 اسفند 1396 02:41 ب.ظ
من بازدید کننده منظم هستم، چگونه همه شما هستم؟

این پست ارسال شده در این وب سایت واقعا لذت بخش است.
جمعه 4 اسفند 1396 02:10 ق.ظ
مقاله بزرگ
پنجشنبه 3 اسفند 1396 05:33 ب.ظ
من وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم. آیا این وب سایت را خودتان ایجاد کردید یا انجام دادید؟
شما کسی را استخدام میکنید که این کار را برای شما انجام دهد؟ به من جواب بده
به دنبال ساختن وبلاگ شخصی خود هستم و می خواهم بدانم کجا هستم
این از متشکرم
دوشنبه 8 آبان 1396 07:46 ب.ظ
HEYA من برای اولین بار اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم
و من آن را واقعا مفید می دانم و به من کمک زیادی کرد. امیدوارم چیزی بگم
پشت و کمک به دیگران مثل شما به من کمک کرد
دوشنبه 8 آبان 1396 04:10 ق.ظ
سلام! من می دانم که این نوع از موضوع نیست
من نیاز داشتم بپرسم آیا ساختن یک وبلاگ به خوبی ایجاد شده مانند شما ضروری است
کار کن من با نام تجاری جدید برای اجرای یک وبلاگ است، اما من در روزنامه خود را هر روز بنویسید.
من می خواهم یک وبلاگ بسازم تا بتوانم تجربه خودم را به اشتراک بگذارم
احساسات آنلاین لطفا به من اطلاع دهید اگر شما هر نوع پیشنهاد یا راهنمایی داشته باشید
برای صاحبان وبلاگ جدید مشتاق نام تجاری جدید. متشکرم!
دوشنبه 8 آبان 1396 03:48 ق.ظ
بعد از خواندن این قطعه قابل توجه نوشتن، من هم خوشحال هستم
دانش خود را با همکاران به اشتراک بگذارید
دوشنبه 8 آبان 1396 03:36 ق.ظ
بدون شک تصور می کنید که شما اعلام کردید. مورد علاقه شما
به نظر می رسد دلیل در شبکه ساده ترین چیز است که باید در نظر گرفته شود.
من به شما می گویم، من قطعا ناراحت می شود در حالی که دیگران در مورد نگرانی هایی که آنها فقط در مورد آن را نمی دانند فکر می کنم.

شما موفق به کشیدن ناخن به بالا و همچنین همه چیز را بدون اثرات جانبی مشخص، مردم دیگر می تواند یک
سیگنال. احتمالا بیشتر به دریافت مجدد خواهد رسید متشکرم
دوشنبه 8 آبان 1396 03:26 ق.ظ
کالاهای عالی از شما، مرد من چیزهای قبلی را درک می کنم و شما فقط فوق العاده است.
در واقع آنچه را که در اینجا به دست آورده اید، دوست دارم، واقعا دوست دارم آنچه را که می گویم و راه آن چیست
شما آن را می گوئید شما آن را لذت بخش و هنوز هم مراقبت از نگه دارید
آن عاقل نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما بخوانم
این در واقع یک سایت فوق العاده است.
دوشنبه 8 آبان 1396 03:18 ق.ظ
تقریبا غیرممکن است که افراد تحصیلکرده را در این زمینه پیدا کنید، اما به نظر میرسد شما میدانید که در مورد چه چیزی صحبت میکنید!
با تشکر
دوشنبه 8 آبان 1396 02:44 ق.ظ
هی آیا از توییتر استفاده می کنید؟ من می خواهم از شما پیروی کنم اگر این درست باشد.
بدون شک من از وبلاگ شما لذت می برم و منتظر پست های جدید هستم.
شنبه 29 مهر 1396 06:49 ب.ظ
This is the perfect website for anybody who wants to understand this topic.
You know so much its almost hard to argue with you (not that I really will need to…HaHa).
You certainly put a brand new spin on a subject that has been discussed for a long time.
Excellent stuff, just excellent!
یکشنبه 16 مهر 1396 01:57 ق.ظ
شما در واقع یک وب مستر عالی هستید. سرعت بارگذاری وب سایت
شگفت انگیز است این نوع احساس می کند که شما هر ترفند منحصر به فرد را انجام می دهید.
علاوه بر این، محتویات شاهکار است. شما انجام داده اید
یک کار عالی در این موضوع!
چهارشنبه 11 مرداد 1396 05:36 ب.ظ
I enjoy reading through a post that will make men and women think.
Also, many thanks for allowing me to comment!
جمعه 16 تیر 1396 06:45 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too magnificent.
I really like what you have acquired here,
really like what you are saying and the way in which you say it.
You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible.
I can't wait to read far more from you. This is really a great site.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:18 ق.ظ
Hi, I do believe this is a great site. I stumbledupon it ;) I am going
to revisit once again since i have book-marked it. Money and
freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : پرواز
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد انتخاب موضوعات مذهبی برای این وبلاگ چگونه است؟

جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :